19/04, 29/04, 12/05,13/09, 13/12 - Het ABC van het PVB

Printervriendelijke versiePDF version

Professionals uit eerstelijnsvoorzieningen, woon-zorgcentra, psychiatrische instellingen of scholen buitengewoon secundair onderwijs leren tijdens deze vorming doorverwijzen naar de juiste instanties, basisinfo geven rond het Persoonsvolgend Budget (meerderjarigen) en mensen die nog geen PVB hebben verder helpen. Deze vorming van 2,5 uur kan je volgen op locatie of online, via een vergadering in Teams.

- 19/04 fysiek in Antwerpen (A.Goemaerelei 66) om 13u30

- 29/04 online via TEAMS om 9u30

-12/05 fysiek in Kortrijk (Spinnerijstraat 107) om 13u30

- 13/09 fysiek in Turnhout (Korte Begijnenstraat 18) om 10u

- 13/12 online via TEAMS om 9u30

 

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.