19/02, 26/02, 04/03 en 22/04 Social Profit IKA mentoropleiding - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

INHOUD
Deze vorming is toegankelijk voor werknemers die werknemers in opleiding of in de toekomst werknemers in opleiding begeleiden en coachen in het kader van het structureel instroomkanaal.
Van toepassing voor volgende sectoren/functies:
o Verzorgende (PC 318.02 en publieke sector)
o Zorgkundige (woonzorgsector: PC 330.01.20 en publieke sector)
o Kinderbegeleider baby’s en peuters ( PC 331 , niet voor organisatoren gezinsopvang en publieke sector)
o Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang (publieke sector)
o Logistiek assistent zorg (woonzorgsector PC 330.01.20 en publieke sector)
o Persoonsbegeleider/opvoeder (PC 319 en publieke sector)

PROGRAMMA
Deel 1: theoretische vorming

De opleiding biedt de begeleider/mentor op de werkvloer, inzichten in de coachende rol die je hebt ten aanzien van de werknemer in opleiding en versterkt een aantal belangrijke competenties die nodig zijn om te zorgen voor een goede begeleiding. Je krijgt kennis van je rol en taken als mentor. Je leert omgaan met verschillende leerstijlen, met weerstand en leert mensen motiveren. Je krijgt coachings- en conflicthanterings- technieken aangeleerd. Je leert een evaluatie gesprek voor te bereiden, op te bouwen en te begeleiden.

Als mentor;
- Sta je in voor de opleiding en de begeleiding op de werkplek
- Ben je het aanspreekpunt van de werknemer en van de contactpersoon van de onderwijsverstrekker
- Ben je op de hoogte van het opleidingsplan en weet je welke competenties op de werkvloer moeten verworven worden
- Weet je welk en hoe het opvolgingsdocument opgemaakt door de onderwijsverstrekker, wordt gebruikt
- Weet je welk evaluatie document opgemaakt door de onderwijsverstrekker, wordt gebruikt
- Ondersteun en begeleid je het individueel reflectieproces van de werknemer
- Neem je deel aan het evaluatiemoment

Deel 2 – intervisie moment

Tijdens het intervisie moment gaat de mentor onder begeleiding en in kleine groep, door te reflecteren zicht krijgen op het eigen denk- en leerproces. Kunnen reflecteren en leren kijken naar je eigen functioneren is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Als je terugkijkt naar wat anders kan of beter kan, kan je ook groeien als mentor. Werkvormen die worden gebruikt zijn; praktijkcases, ervaringsuitwisseling of werken vanuit theoretische kaders.

De de groepsopleiding wordt online georganiseerd en wordt interactief aangeboden.. Er wordt met verschillende tools gewerkt (Padlet, Zoom, …). Het voordeel van deze online opleiding is dat u zich voor het eerste gedeelte niet hoeft te verplaatsen.
De online groepsmomenten gaan door op 3 namiddagen van 13 u tot 17 u ( 3.5 u + 30 min. pauze)
Het online groepsintervisie moment gaat door op 1 namiddag van 13 u tot 17 u ( 3.5 u + 30 min. Pauze)

DOELGROEP
Alle werknemers

SECTOREN
Gezinszorg, Kinderopvang, Opvoedings -en huisvestingssector en Ouderenzorg

OPLEIDER
I-Diverso - Groep Intro

LOCATIE
Online

KOSTPRIJS
gratis

MEER INFO
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/25083-0

ORGANISATIE
Vivo

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.