19 oktober, 9u+17u LEAN (functiecomplement)

Printervriendelijke versiePDF version

Tijdens deze vorming leer je de belangrijkste Lean principes en Lean verbetertechnieken en ontdek je principes en methodes waarmee je werkprocessen efficiënter maakt. Je past deze met voorbeelden meteen toe in je omgeving. Aan de hand van doe oefeningen maak je je de principes van Lean eigen.
We gaan dieper in op de betekenis van LEAN, op tijdvreters, op de meerwaarde voor de het team én de bewoner en de tools om er praktisch mee aan de slag te gaan.

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/lean-de-zorg-lean-voor-het-...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.