19 en 26/03/2024 – ICOBA-vorming: Kijk jij in de spiegel als je boos bent? Een aanzet tot conflictcoaching voor leidinggevenden

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming krijg je een referentiekader dat je helpt om je medewerkers doorheen een conflict te loodsen. Je krijgt inzicht in wat allemaal speelt uit het heden en het verleden, in hoe de organisatie zelf conflict uitlokt, in wat helpend en wat desastreus is. Kortom heel wat do’s en don’ts wanneer je betrokken geraakt in een conflict of agressie-incident.
Je leert ook jezelf beter kennen, je ontdekt het effect van je reactie op agressief gedrag van anderen. Je kent nadien je sterke kanten die je kan inzetten en je valkuilen die een gewenst resultaat in de weg staan.

WANNEER EN WAAR
di 19 maart 2024 09:30-17:00 – Kop van Kessel-Lo – Point 2 bvba - Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo
di 26 maart 2024 09:30-17:00 – Kop van Kessel-Lo – Point 2 bvba - Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo

PROGRAMMA
Bij conflictcoaching heb je als leidinggevende voldoende inzicht in de diverse mechanismen die spelen bij een conflictsituatie, inbegrepen je eigen rol bij conflicten in het team. Je vermijdt meegezogen te worden in het conflict en je kan vanuit reflectie de gepaste werkwijzen distilleren op wat er gebeurt.

Er is niet één oplossing voor conflictsituaties. Je zoekt eerder hoe je de juiste puzzelstukken legt om met het geheel van kleine interventies richting oplossing te gaan. Je coacht je medewerker of team: je zoekt samen naar alles wat bepalend is om het dichtgeslagen perspectief te openen

Dag 1 gaat in op de noodzakelijke kaders om conflict/agressie zo breed mogelijk te benaderen, de complexiteit ervan te zien en heel wat factoren in te schatten die helpen om zo goed mogelijk te reageren.

Er is zelden maar één oorzaak van conflicten. Een brede kijk helpt om op verschillende aspecten tegelijk in te zetten en vermijdt zoveel mogelijk dat enkel de ‘schuldige’ gezocht wordt. Je krijgt handvatten om moeilijke situaties te hanteren.

Dag 1 besteedt ook aandacht aan hoe je in een team met conflict kan omgaan. Doorheen de dag krijg je inzichten en tips die je kunnen helpen om conflict-wijs te handelen, d.w.z. zowel preventief conflicthaardjes inschatten als gepast reageren.

Een essentieel onderdeel is je eigen rol bij het ontstaan en/of aanpakken van conflictsituaties. Bot gezegd: als je wil invloed krijgen op de ander moet je ook je eigen gedrag kritisch bekijken en bewust bijsturen. Dat begint bij een juist beeld van hoe je overkomt en wat het effect van je interventies echt is.

In dag 2 leer je je eigen gedrag mee inschatten in de conflictcyclus. We confronteren je met je eigen aannames en perceptie van de werkelijkheid en het effect van je interventies op conflictueuze situaties. Dit is een werkdag met een professioneel trainingsacteur.

We gaan aan de slag met jouw casussen. Je speelt geen rol, je bent jezelf terwijl een acteur de situatie neerzet zoals jij ze beschrijft. Met de groep bespreken we elke situatie. Je geeft jezelf feedback: hoe heb je het gesprek ervaren? Herken je je eigen gedragspatronen?
Je krijgt ook feedback van de anderen: wat lijkt te werken en wat niet?

De trainer bevraagt je denkpatronen waaruit je reacties komen, bespreekt welke mentale positie je inneemt, welke team- en/of organisatiepatronen je gedrag bepalen, welke andere ingangspoort je zou kunnen proberen om dit gesprek aan te gaan.
De acteur geeft aan wat jouw gedrag bij hem teweegbrengt: welke emoties, aanleiding tot bepaald reacties… en hij fileert je communicatie. Woordkeuze, lichaamstaal, stijl van praten, mate van assertiviteit en directheid…

Je krijgt nadien de kans om een fragment van het gesprek opnieuw te doen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Tijdens dag 1 bespreken we achtergronden en kaders en passen ze toe. Zo kan je beter analyseren wat er gebeurt. We zoeken hoe je in de complexiteit van de conflictsituatie meerdere aanknopingspunten vindt om ze te voorkomen of de aanpak te verbeteren.

Voor dag 2 voorziet elke deelnemer een eigen casus die we samen met een acteur neerzetten. Je speelt geen rol, je bent jezelf terwijl de acteur zich gedraagt zoals jij de agressieve persoon omschreven hebt. Naargelang de reeds verworven inzichten en adequaat gedrag drijft de acteur de moeilijkheidsgraad op vb agressiever, emotioneler, moeilijker te benaderen…

Dit alles gebeurt met respect voor de cursist, niemand wordt totaal uit evenwicht gebracht.
We oefenen tot een succeservaring bereikt wordt.

VOOR WIE
Leidinggevenden die een conflict met agressie-incidenten willen voorkomen of oplossen.

Het gaat niet over situaties waarin het werken met een specifieke doelgroep ook een specifieke aanpak vraagt zoals verslavingszorg, ernstige gedragsproblemen, mentale beperking of dementie enz. Kennis van de doelgroep is in dergelijke situaties cruciaal en specialistenwerk.

De onderliggende aanname is dat het om verbale agressie gaat die (nadien) nog enigszins bespreekbaar is met een collega, leidinggevende, cliënt...

OVER DE LESGEVER
Marina Van den Broeck is senior trainer in het domein van agressie en conflicten, zowel in de profit als de social profit sector.

De kennis van en jarenlange ervaring met opleidingen in andere domeinen zoals assertiviteit, geweldloze communicatie, feedback geven, omgaan met agressie, voeren van ontwikkelgesprekken, team en organisatieontwikkeling… maakt dat de gesprekken/feedback niet alleen over de pure aanpak van agressie of conflict gaat, maar ook over de bredere kadering of, waar nodig, herkadering van het verhaal bevat.

Frank Robberechts is senior trainingsacteur en sparring partner.

Frank is het levend oefenmateriaal. Cursisten kunnen hun eigen moeilijke situaties aanbrengen zoals een bestaand conflict, een voorbeeld van agressie-incident , maar ook een nog te verwachten moeilijk gesprek. Frank zet meesterlijk en met een groot inlevingsvermogen de “andere partij” neer.

Veel gehoorde reacties zijn: “dit lijkt wel echt, ken jij toevallig mijn baas, buurman, medewerker…?” Al snel ervaar je de oefening niet meer als rollenspel maar als oefening met de werkelijkheid, waarbij de moeilijkheidsgraad kan variëren.
www.frankrobberechts.be

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/25824

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.