19 april en 3 mei 2024 - Nieuwe autoriteit - geweldloos antwoord in het omgaan met conflicten en escalaties in opvoedingssituaties

Printervriendelijke versiePDF version

Word je als opvoeder of begeleider regelmatig geconfronteerd met escalerende conflicten?
Ben je op zoek naar een geweldloze vorm van autoriteit en gezag en bijgevolg naar geweldloos handelen?
Wil je tools ontvangen om herstelgericht te werken en kan je je absoluut vinden in de uitspraak “It takes a village to raise a child.”
Dan is deze opleiding iets voor jou!

Iets voor jou
Opvoeders en begeleiders van kinderen en jongeren ongeacht hun werkomgeving.

Programma
Je krijgt een inzicht in:
escalatie processen
jouw eigen basishouding ten aanzien van autoriteit en escalerende conflicten
jouw eigen handelen en taalgebruik in conflicten
principes van geweldloos verzet (NVR)
Je krijgt vaardigheden aangereikt opdat je je eigen handelen kan bijsturen in functie van geweldloos handelen.
Je maakt kennis met de methodiek NVR (Non Violent Resistance).

Werkvorm
Jij, als deelnemer, mag je eigen casus(sen) aanbrengen!
Samen met de docent en de ganse groep bespreken we de situatie. De docent brengt het gedachtengoed van Nieuwe autoriteit/Geweldloos verzet aan waardoor je zal merken dat je op een heel andere manier de situatie kan aanpakken.
Een ware eyeopener en enorme verrijking!

Docent
Philip De Zommers is als docent verbonden aan de Hogeschool Odisee, Opleiding Orthopedagogie (groepsdynamica, ervaringsleren, Nieuwe Autoriteit en Verbindend communiceren: omgaan met conflicten en crisissen).
Sinds 2006 verdiept hij zich via bijscholingen en contacten in het werkveld in de materie van Nieuwe Autoriteit en Non Violent Resistance.
Zijn 14 jaar praktijkervaring in de BJB als leefgroep- en gezinsbegeleider ligt mee aan de basis van zijn zoektocht naar een nieuwe autoriteit.
In het werken met groepen hanteert hij de principes en de tools van Deep Democracy omdat hij vindt dat dit in termen van autoriteit niet weg te denken is.

Waar?
De opleiding vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

Wanneer?
De opleiding vindt plaats op vrijdag 19 april en 3 mei 2024, telkens van 9.00 tot 16.30 uur.

Studiegeld
Het studiegeld voor deze opleiding bedraagt
€ 200.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.