18/11/2021 - Voorbereiding en begeleiding van leerlingen met dyslexie en leesproblemen die starten in het secundair onderwijs

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Dyslexie is een hardnekkige stoornis die een levenslange impact kan hebben op het leren. Hoe bied je op een haalbare manier zorg in de lagere school, die ook kan worden doorgetrokken naar het secundair onderwijs toe?

Waarop moet je letten en welke technieken maken op lange termijn het verschil?

Een goede, praktische en haalbare aanpak voor dyslexie is essentieel om faalervaringen en frustraties bij de leerling te vermijden. Faalervaringen opstapelen heeft namelijk grote gevolgen. Het stellen van de juiste doelen, hulpmiddelen en richtlijnen is essentieel.

Binnen Eureka Onderwijs bieden we een schoolaanbod 2de leerjaar tot 2de middelbaar aan. Doorheen de school worden in elke dezelfde principes schoolbreed ingezet. Uniek is dat leerlingen na gemiddeld één tot twee jaar opnieuw instromen in het gewoon onderwijs. Dit betekent dat ze onafhankelijk van Eureka moeten instromen.
We kiezen voor een UDL-aanpak en vertrekken van hoe leerlingen toegang kunnen krijgen tot de leerstof.

Door dagelijks met leerlingen met dyslexie te werken delen we graag met de deelnemers wat ècht werkt. Hierbij baseren we ons op wetenschappelijke kaders en op onze dagelijkse klaspraktijk.

Tijdens deze studiedag krijg je inzicht, kennis en vaardigheden rond hoe je dyslexie tijdig opspoort, welke hulpmiddelen laagdrempelig ingezet kunnen worden en welke compenserende hulpmiddelen een langetermijn-impact hebben.

We overlopen concreet enkele technieken die het lezen, spellen en schrijven ondersteunen. Wat werkt voor kinderen met dyslexie kan ook voor andere doelgroepen zoals anderstalige nieuwkomers ingeschakeld worden.

Via deze studiedag krijg je de handvatten om een veilige overgang van basis naar het secundair voor de doelgroep dyslexie te waarborgen.

Een praktische studiedag met concrete hulpmiddelen, stappenplannen, handvatten en meer.

Door wie?
Lucas Hermans
Eureka Expert

Leraar wiskunde en wetenschappen en medewerker bij Eureka Expert.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.