18/11/2012 - Luisterhulpmiddelen: indicatie, evaluatie en terugbetaling

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Deze studiedag wil een duidelijk kader bieden bij de aanpassing van luisterhulpmiddelen bij o.a. personen met een auditieve beperking. Ook andere doelgroepen komen hiervoor in aanmerking wanneer de communicatie (in veelal slechte akoestische omstandigheden) moeilijk verloopt. Omdat de akoestische omstandigheden meestal een belangrijke rol spelen in de nood van deze luisterhulpmiddelen gaat Johan Rijckaert in op deze materie. Hij reikt ook interessante tools aan om een beter zicht te krijgen op de omgeving van de betrokken persoon.

Vervolgens geeft Kristin Kerkhofs een voorstelling van de BIAP-aanbeveling rond dit thema: de aanpak wordt stap voor stap overlopen. Zowel de indicatiestelling, de selectie als de evaluatie van de luisterhulpmiddelen komen hierbij aan bod.

Een live demonstratie van de luisterhulpmiddelen wordt gegeven door Jan de Sutter van de firma Phonak.

Lenne Kerremans van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap geeft een overzicht van de luisterhulpmiddelen waarvoor men als persoon met een auditieve handicap een tussenkomst kan krijgen van het VAPH. Zowel de voorwaarden om als persoon met een handicap erkend te worden door het VAPH als aan welke voorwaarden er voldaan moet zijn om een tussenkomst te krijgen van het VAPH komen aan bod. Hoe een tussenkomst bij de minderjarigen moet aangevraagd worden alsook welke de voorwaarden zijn tot erkenning als een persoon met een handicap bij die leeftijdsgroep, daar gaat Els Desmedt tot slot op in.

Door wie?

Kristin Kerkhofs
CAR De Poolster Brussel en Arteveldehogeschool (opleiding Audiologie)

Johan Rijckaert
Arteveldehogeschool en UGent

Lenne Kerremans
VAPH

Els Desmedt
Indicatiestelling Oost-Vlaanderen, Afdeling Continuïteit en Toegang - Opgroeien

Jan de Sutter
Phonak

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.