18/10/2021 - Verdiepend lezen en verdiepend denken: vanaf de kleutertijd tot altijd!

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6293/Verdiepend-le...

Verdiepend lezen, ook wel ‘close reading’ genoemd, leert leerlingen om boeken en teksten te doorgronden. Hoe breng jij die vaardigheid aan bij leerlingen met taal- en leesproblemen? Wacht je tot je leerling met dyslexie vlot kan lezen? Komt de techniek écht vóór het begrip? Wat doe je als vloeiend lezen bij je leerling achterblijft en je, vanzelfsprekend, naar begrijpend lezen streeft? Anderzijds kan je je afvragen of je bij leerlingen met een taalproblematiek begrijpend lezen kan verwachten?

Tijdens deze workshop worden de uitgangspunten van close reading besproken en wordt het technisch én verdiepend lezen praktisch geoefend. Ga mee in de verdieping!

Ontdek het theoretisch kader van close reading en ervaar zelf tijdens meerdere korte sessies wat verdiepend lezen is. Leer hoe je verdiepend lezen kan toepassen tijdens de lessen begrijpend lezen, de taal- en dyslexiebehandelingen!

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.