18/10/2021 - Klankenpad - Letterweg De kracht van gevisualiseerde klanken in de therapie en op school

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6292/Klankenpad--L...

Letterweg is een leermiddel waarbij beeld, beweging, betekenisgeving, humor, fantasie, empathie, klank en creativiteit ingezet worden om leerprocessen op gang te brengen. De fonologische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij de spraak- en taalontwikkeling.

Hogere leerprocessen zoals lezen en het spellen bouwen erop voort en dragen op hun beurt ook bij tot de verdere ontwikkeling van dat fonologisch bewustzijn. Pratende letters brengen de klanken tot leven en maken verbinding met de leerling. Zij vertellen hoe woorden klinken, leggen op een begrijpelijke manier de lees- en spellingsregels uit en visualiseren de strategie├źn die je beoogt. In deze workshop staat de klank centraal.

Klank-tekenkoppeling gebeurt spontaan omdat klank en teken versmolten zijn. Al de medeklinkers en klinkers en hun respectievelijke klankkenmerken, waaronder de articulatie, worden besproken. Je ontdekt hoe je de uitspraak en dus klankopbouw van woorden kan visualiseren. Alle kleuters en beginnende lezers hebben hier baat bij. Leer hoe je het Letterweg-schrift en de Letterweg-gebaren kan inzetten bij kinderen met (risico op) dyslexie, AD(H)D, ASS, TOS en fonologische stoornissen. Maak van beelddenkers beeld-klankdenkers.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.