18/10, 14/11 en 5/12/2024 – ICOBA-vorming: Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet: het verbindend gezag van leidinggevenden

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming verdiepen we ons in hoe je als leidinggevende je gezag kan invullen vanuit een houding van kalmte, transparantie en verbinding, in combinatie met heldere grenzen en (geweldloos) verzet. Hoe kan je vanuit deze houding leiding geven, ook én vooral als het moeilijk gaat, als je met ‘weerstand’ of agressie wordt geconfronteerd?

WANNEER EN WAAR
vr 18 oktober 2024 09:30-17:00 – Huis van het Nederlands - Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
do 14 november 2024 09:30-17:00 – Huis van het Nederlands - Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
do 05 december 2024 09:30-17:00 – Huis van het Nederlands - Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

PROGRAMMA
‘NVR as a New Vision on Relationships’
‘Gezag is geen eigenschap, maar een relatie’ -Hans Bom en Eliane Wiebenga

Als organisatie werken en omgaan met agressie vanuit NAGV betekent dat alle leidinggevenden hiervan doordrongen zijn en vanuit diezelfde visie vorm geven aan hun leiderschap.
• We zetten in op dat parallel proces en op de alliantie tussen leidinggevenden en medewerkers. Wanneer deze alliantie goed zit, verhogen we de kans op een goede samenwerkingsrelatie tussen medewerker en jongeren, ouders, gezinnen.
• We staan stil bij de ‘ankerfunctie’ van leidinggevenden, met de ankerlijn als metafoor voor de relatie en het bieden van houvast en bescherming.
• We oefenen ons in het doorbreken van escalatiepatronen, ook als niet alle betrokkenen kiezen om mee te werken.
• We staan stil bij onvoorwaardelijke relatie- en herstelgebaren, die het onderlinge vertrouwen in korte tijd kunnen doen terugkeren.
• We gaan aan de slag met de kracht van een supportersnetwerk, waardoor alle betrokkenen worden gedragen door een web van steunende relaties en niemand er meer alleen voor staat.
• We gaan voor leiderschap vanuit onvoorwaardelijke, niet-veroordelende, niet-controlerende presentie en vastberaden verzet.
• We kiezen voor leiding geven waarbij we niet uitsluiten, maar insluiten, niet willen winnen, maar een relatie aangaan, aanwezig zijn en blijven, ook én vooral als het moeilijk gaat.

Driedaagse opleiding:
• opfrissing en verdieping attitude en pijlers van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, vertaald naar ‘leiding geven’
• interactie-modellen als tools in de dagelijkse praktijk
• het belang van taal en anders kijken

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
• ervaringsgerichte oefeningen
• rollenspel/simulatie
• inbrengen van eigen casussen
• reflectiemomenten
• theoretische uiteenzetting en nadien oefenen/ervaren
• vertrekken vanuit eigen ervaring/beleving en van daaruit de theorie opbouwen

VOOR WIE
Leidinggevenden van organisaties in de jeugdzorg of uit andere sectoren die hun rol (verder) vorm willen geven vanuit nieuwe autoriteit of verbindend gezag en die (de basis van) het gedachtegoed kennen.

OVER DE LESGEVER
Sieska Baert heeft 20 jaar ervaring in de jeugdzorg bij Wingerdbloei vzw. Ze is lid van de Raad van Bestuur van het Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet, ze gaf leiding aan 3 teams en is moeder van twee tieners.
Ze werkt vooral vanuit nieuwe autoriteit en open-hart-cirkels (de kracht van kwetsbaarheid): “Of het nu gaat om management, opvoeden of leerkrachten, het gaat altijd om dezelfde thema’s : angst, gebrek aan betrokkenheid en het verlangen naar meer moed.”

Tine Heylen nam gedurende 15 jaar verschillende functies binnen jeugdhulp ter harte; leefgroepbegeleider, hoofdbegeleider, contextbegeleider, coördinator, procesbegeleider en supervisor.
Verder bouwde ze ervaring op vanuit methodieken en visies zoals ‘positieve heroriëntering en open-hart-cirkels’, ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’, ‘signs of safety and well being’ en ‘functionele familietherapie’.
De afgelopen jaren werkt Tine als coach en trainer in het gedachtegoed NAGV en open-hart-cirkels, voor teams binnen jeugdhulp en onderwijs.

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/25833

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.