17/12/2021 - Het belang van genetisch onderzoek bij de diagnose en behandeling van ontwikkelingsstoornissen

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6312/Het-belang-va...

Inhoud
De doelstelling van deze studiedag is inzicht verwerven in de verschillende aspecten van genetisch-etiologisch onderzoek van een persoon met een ontwikkelingsstoornis. We bespreken de verschillende stappen in de klinische diagnostiek (zoals persoonlijke en familiale anamnese, klinisch onderzoek). De mogelijkheden en beperkingen van de verschillende genetische tests worden belicht. We gaan in op het verschil in genetische diagnostiek bij personen met een verstandelijke beperking en met andere ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, enz. om tot een correcte indicatiestelling te kunnen komen voor genetische diagnostiek.

De betekenis van een specifieke etiologische diagnose voor de begeleiding van het kind en voor het gezin komt aan bod aan de hand van voorbeelden.

Tot slot behandelen we ook vragen zoals 'Hoe breng ik het vermoeden van een genetische aandoening aan?' en 'Hoe vertaal ik de bevindingen van het genetisch onderzoek naar de ouders?'

Door wie?
Prof. dr. Koenraad Devriendt, Prof. dr. Hilde Peeters, Prof. dr. Hilde Van Esch, Prof. dr. Ann Swillen en Maureen Holvoet

Medewerkers Centrum Menselijke Erfelijkheid, UZ Leuven

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.