17/12/2021 - Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6311/Breuken-zette...

Inhoud
Elke rekenformule vertelt het verhaal van een verandering in hoeveelheden. We rekenen wanneer we het resultaat van die verandering kunnen voorspellen. Het was een hele uitdaging om dit statement waar te maken voor de breukenwereld. Hoe vertel je een kind dat er achter 2/9 + 1/3 een echte realiteit schuilgaat? Sinds enkele jaren werken we ook met breuken volgens een driestappenplan: eerst inzichtelijk werken, direct aansluitend dit inzicht consolideren in een speelse oefenfase (waar we gebruik kunnen maken van gloednieuw spelmateriaal) en vervolgens zo ver mogelijk evolueren naar automatisering. Om deze te ondersteunen bekijken we ook hulpkaarten.

Voor het inzichtelijk werken is de keuze van materiaal belangrijk. Welke voorstellingswijze gebruik je wanneer? En hoelang? En hoe? Dergelijke aspecten komen tijdens deze studiedag uitgebreid aan bod. Zodra een kind de breuken goed kan visualiseren, moet het aan de slag met de basisvaardigheden vereenvoudigen, gelijknamig maken en ordenen. Deze leiden dan weer tot het optellen en aftrekken. Er is in de loop van de dag ook (beperkte) aandacht voor het vermenigvuldigen en delen van breuken.

In het laatste deel gaan we in op breukgerelateerde rekenitems zoals het omgaan met procenten, de link van breuken met kommagetallen en het omgaan met evenredigheden.

Door wie?
Hilde Heuninck
Logopedist

www.hildeheuninck.be

Al meer dan 35 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.