17/02/2022 - MISC: ontwikkeling stimuleren bij baby’s, peuters en kleuters

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6512/misc-ontwikke...

Inhoud
Wat maakt dat het ene kind op het ogenblik dat het de schoolloopbaan begint al een ontwikkelingsachterstand heeft tegenover het andere, dat voor het overige wel over eenzelfde aanleg beschikt? Met andere woorden, hoe kan de omgeving van het jonge kind de ontwikkeling ervan beïnvloeden?

Het antwoord op die vraag is veelzijdig, maar de essentie ervan ligt in de manier waarop de opvoeder (in de breedste zin van het woord) met het kind in relatie treedt. Op een duidelijke wijze zet MISC de verschillende elementen van een ontwikkelingsstimulerende interactie op een rijtje. Ook voor therapeuten is het MISC-concept de noodzakelijke basis om bij jonge kinderen goede resultaten te bereiken. Het concept behandelt namelijk niet alleen de voorwaarden om een goede vertrouwensband met de cliënt te bereiken, maar vertelt ook welke interactiecriteria zorgen voor ontwikkeling in de verschillende gebieden.

Tijdens deze studiedag maak je kennis met het concept van MISC en word je via beeldmateriaal van anderen en korte oefeningen aangezet om over je eigen interactiestijl na te denken. MISC gaat over jouw aandeel in de ontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast worden de emotionele ontwikkeling gekoppeld aan taalontwikkeling, twee elementen die in de interactie een heel belangrijke rol spelen.

Door wie?
Albert Janssens
CeSMOO bvba
Vormingswerker en video-coach - Onderwijzer in gewoon en buitengewoon onderwijs - Sinds 1992 vormingswerker in binnen- en buitenland - Auteur van verschillende boeken - Onderzoekt onderwijs en kansarmoede sinds 2011

Voor wie?
Iedereen die met jonge kinderen leeft en werkt: vroegbegeleiders, therapeuten, verantwoordelijken in kinderdagverblijven, kleuterleidsters, enz.

Over wie?
0 - 6 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.