16 augustus - Bestuurdersaansprakelijkheid bij vzw’s en verenigingen (Heverlee)

Printervriendelijke versiePDF version

De bedoeling van deze opleiding is het risico van bestuurdersaansprakelijkheid in zijn context te plaatsen en de manieren te verduidelijken waarop dit risico opgevangen kan worden via geactualiseerde actiemiddelen.

Wanneer bestuurders handelingen stellen, doen ze dit in principe in naam en voor rekening van de vzw. Volgens dit algemeen principe zijn bestuurders niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen die zij aangaan voor rekening van de vzw, noch voor fouten of onrechtmatige daden die zij verrichten of begaan. De praktijk leert nochtans dat er bijzonder veel gevallen bestaan waarin de bestuurders van een vzw naast de collegiale ook een individuele en persoonlijke aansprakelijkheid dragen zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak.

Docent: Dhr. Rudi Claeys

Praktisch:
Lesdatum: maandag 16/08/2021 van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30
Lesplaats: Syntra AB campus Leuven, Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee
Prijs: € 160,00 excl. btw

Meer info & inschrijven: https://escala.be/opleiding/wetgeving-en-administratie/bestuurdersaanspr...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.