15/9/2022 Communiceren met ouders: kind-ouder-begeleider, een driehoeksrelatie

Printervriendelijke versiePDF version

Kinderbegeleiders werken niet enkel met het kind maar ook met de familieleden. Zorgen voor een kind impliceert een relatie opbouwen met diens familie.
Vaak blijkt dit een moeilijke samenwerking. De wensen of verwachtingen van de familie komen niet altijd overeen met de waarden en normen van de opvang of van de kinderbegeleider.
In deze vorming leren we een goede relatie opbouwen tussen begeleider, kind en familie.

Doelgroep: Kinderbegeleiders in groepsopvang baby's en peuters tewerkgesteld in PC331

Opleider: VIAC vzw

Locatie: Clemenspoort vzw, Overwale 3/1, Gent

Kostprijs: gratis

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/16442

Organisatie: SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.