15/11/2021 - Nieuwe talen leren met bijkomende uitdagingen zoals dyslexie en TOS

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Welke struikelblokken ondervinden leerlingen met dyslexie, een TOS of concentratieprobleem bij het leren van een voor hen vreemde taal en hoe kan jij, vanaf de laatste kleuterklas en verder, tijdens je therapieën of lessen een stevige fundering aanleggen waarop die hogere leerprocessen voortbouwen? Hoe houd jij de beelddenker bij je taalles? Wat doe je als een methodiek niet aansluit bij de leerling? Welke prioriteiten stel je? Kijk je als leerkracht, logopedist of zorgcoördinator alleen maar naar het nu, naar de scores die je leerling zou moeten behalen, of denk je aan de leerweg die nog volgt? Hoe geef jij je leerling "leer-kracht"?

Tijdens deze workshop ga je met Mike op pad, vanaf de kleuterklas tot de eindexamens van het secundair onderwijs. Mike heeft dyslexie, fonologische problemen én woordvindingsproblemen. Hij is sportief, beweeglijk en volgens zijn ouders een echte beelddenker en ook wel wat "strong-willed". Hij bleek, na breed onderzoek, ook hoogbegaafd en perfectionistisch te zijn. “Arme… leerkracht?"

Leerlingen met dyslexie moeten heel wat hindernissen overwinnen bij het leren van een vreemde taal. In het onderwijs domineert momenteel een 'natuurlijke' en communicatieve, soms nauwelijks gestructureerde aanpak. Sommige leerlingen hebben echter vooral baat bij een directe, gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem van een taal. Het is die instructie die in deze workshop besproken wordt. Tijdens deze tocht ontdek je leerstrategieën ter versterking van: woordenschat - uitspraak - spelling - grammatica - technisch en verdiepend lezen bij vreemde talen - leer-kracht

Er worden geen accreditatiepunten voorzien voor deze cursus.

Door wie?

Emmanuelle de Waal
Logopediste, dyslexiebehandelaar, remedial teacher en lerenleren trainer
Auteur van de methodiek Letterweg

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.