14/12/2021 - Kinderdysfonie: wat nu?

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6315/Kinderdysfoni...

Inhoud
Een stemstoornis bij kinderen is meestal een samenloop van gedragsmatige, medische en psychosociale aspecten. Ook temperament levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van stemproblemen bij kinderen.

Wanneer kinderen heesheid of andere stemklachten vertonen, is het tijdig opstarten van logopedie belangrijk. Maar wanneer kan heesheid gezien worden als het resultaat van een normaal ontwikkelingsproces? Wat zijn de belangrijke onderdelen in de stemtherapie bij kinderen? Wat is de rol van de ouders hierbij?

Tijdens deze workshop bespreken we hoe je het onderzoek en de behandeling van stemproblemen bij kinderen kan aanpakken. Verschillende therapeutische interventies en de gangbare therapievormen komen aan bod. Aan de hand van enkele casussen krijg je inzicht in de samenhang tussen verschillende beïnvloedende factoren van kinderdysfonie. De inzichten die je tijdens deze workshop verwerft, zal je na afloop kunnen toepassen en integreren in je diagnostisch en therapeutisch handelen.

Door wie?
Marjolein Van Dessel
Thomas More, KU Leuven, Praktijk Logopedie Van Dessel

Marjolein Van Dessel is docent aan de opleiding Logopedie en Audiologie en het Postgraduaat Stem aan de Thomas More hogeschool. Ze is ook gastdocent aan de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven. Daarnaast is Marjolein werkzaam in haar eigen praktijk als stem- en stottertherapeut.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.