13/5&20/5&17/6 -LEIDING GEVEN AAN JE TEAM

Printervriendelijke versiePDF version

In deze vorming vind je een antwoord op je vragen over het leiden van teams. We bekijken het complexe kluwen van leidinggeven. We gaan op zoek naar balans tussen de polariteiten van je job: je team doelgericht aansturen én in verbinding blijven, het kader bewaken én autonomie geven. Samen met andere leidinggevenden, teambegeleiders en coördinatoren focus je op jouw uitdagingen en zet je kleine maar concrete stappen vooruit.  

WAT KAN JE VERWACHTEN
We onderzoeken welke voorwaarden van doelmatig teamwerk in jouw werksituatie al aanwezig zijn of nog ontbreken. Vanuit die diagnose oefen je met technieken en vaardigheden van leiderschap. Onze leidende kaders zijn hierbij de principes van cocreatie en de methodieken van Solution Focus en Deep Democracy.

Je wordt vooraf uitgenodigd om je leervragen in te sturen. Zo bepaal je mee de concrete invulling van de vorming. Je verwerft nieuwe inzichten en ervaringen, ondermeer over jouw positie, over hoe je een team stimuleert tot doelgericht samenwerken, over het inzetten van coachende vaardigheden, over het opnemen van eigenaarschap, over zelfsturing, over rol- en taakverdelingen, over de communicatie met en tussen medewerkers, over hoe je omgaat met verschillende meningen, over besluitvorming en over hoe je werk maakt van gedragen oplossingen voor problemen.

Na 3 dagen heb je persoonlijke actiepunten die jou, je team en je organisatie een stap verder brengen.
13 en 20 mei en 17 juni
https://www.kwadraet.be/cursus/leiding-geven-aan-je-team

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.