13/10/2022 Veerkracht na rouw en verlies

Printervriendelijke versiePDF version

We nemen een dag tijd om te werken rond het thema ‘verlies’ in de ruimste betekenis. Dus niet alleen letterlijk afscheid nemen van het leven, maar ook het leren omgaan met vermindering van capaciteiten en draagkracht, het verlies van vertrouwen of het vertrouwde, of eender wat jij ervaart als verlies.
We onderzoeken war dat verlies betekent voor jou als zorgverlener, voor je cliënt/patiënt/bewoner, voor je team, afdeling of organisatie.
We exploreren in een zo veilig mogelijk kader welke impact dat verlies heeft of kan hebben op de betrokkenen. Hieraan erkenning geven, is een belangrijke eerste stap naar een plaats geven en loslaten, of omvormen tot iets dat bijdraagt tot meer levens- en arbeidsvreugde. Dan pas kunnen we kijken naar wijzen van aanpak, op weg naar nieuwe veerkracht. We zullen hiertoe enkele concrete communicatievaardigheden en methodieken aanreiken.

Doelgroep: Elkeen die betrokken is op mensen binnen de zorgsector en tewerkgesteld in PC319.01

Opleider: HIVSET

Locatie: HIVSET Turnhout, Herentalstraat 70, Turnhout

Kostprijs: gratis

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/16487

Organisatie: SF319.01 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.