13/10/2022 Spelkoffers maken - inspiratie Loris Malaguzzi

Printervriendelijke versiePDF version

In deze vorming zoomen we in op het spel van kinderen en hoe je als begeleider diverse spelimpulsen kan geven. Je krijgt een heleboel inspirerende voorbeelden over prikkelende materialen. Met de pedagogische ideeën van Loris Malaguzzi als inspiratie, onderzoeken we welke spelkoffers echt kunnen inspelen op de interesses van kinderen. We gaan in op de pedagogie van ‘kijken, luisteren en inspelen’ en hoe je die in de praktijk kan omzetten. Ook de verschillende ervaringsgebieden (zoals geformuleerd in het pedagogisch raamwerk MeMoQ) komen aan bod. Na deze vorming heb je heel wat nieuwe inzichten en plannen voor concrete spelkoffers in jouw praktijk.

Doelgroep: Kinderbegeleiders en leidinggevenden groepsopvang en leidinggevenden gezinsopvang

Opleider: VCOK

Locatie: Online

Kostprijs: gratis

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/18783

Organisatie: SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.