13 september 2024 - Gentbrugge - Verbindende communicatie

Printervriendelijke versiePDF version

De manier waarop we communiceren heeft grote invloed op de kwaliteit van onze relaties. Hoe goed bedoeld woorden en daden ook zijn, soms schieten ze voorbij aan wat echt nodig is om te verbinden. Een gesprek wordt afgebroken of escaleert in een pijnlijk strijd voor het eigen gelijk. Zowel “zwijgen om de lieve vrede” als “roepen en tieren” tonen de onmacht om onderliggende gevoelens en behoeften om te zetten in verzoeken.

Het vraagt mildheid en moed om stil te staan bij eigen gevoelens en behoeften. Zelfzorg, heling, emotionele maturiteit vraagt oefening in empathisch luisteren naar onszelf en naar anderen. Als we zelf begrijpen wat we nodig hebben kunnen we makkelijker vragen aan anderen om ons tegemoet te treden.

Inhoud:

Basisprincipes communicatie
Doel van verbindend communiceren: waarden en uitgangspunten, win-win-attitude
Fundamenten van geweldloze of verbindende communicatie
Valkuilen herkennen en dialoog bevorderen.
Actief luisteren naar onderliggende behoeften bij jezelf en anderen
Innerlijk leiderschap: verantwoordelijkheid opnemen voor eigen denken, voelen, doen
Los laten van eigen gelijk
Inzage en transformatie van wat ons weerhoudt van ware verbinding: Traceren van diepliggende oordelen, gedachten, aannames, … die ontstaan vanuit onze opvoeding, systemische achtergrond, cultuur en wereld van waaruit we leven.

NIEUW (!) VERVOLGDAG
Voor wie de basis “verbindend communiceren” reeds heeft gevolgd.

Inhoud:

Omgaan met verwijten, kritiek van anderen
Emoties (h)erkennen en behoeften detecteren
Emotionele druk/chantage stoppen
Leren verbinden in vrijheid, eigen angst onder ogen zien
Verbindend zoeken naar haalbare afspraken waar alle partijen achter staan

Doelgroep:

Volwassenen die willen kennis maken met verbindend communiceren en bereid zijn tot zelfreflectie en zelfcorrectie, (h)erkennen van eigen gevoelens en noden. Voor wie daadwerkelijk verbindend wil communiceren.

De vervolgdag is optioneel en is voor wie de basis “verbindend communiceren” reeds volgde.

Tools en methodiek:

We werken interactief en ervaringsgericht met het gedachtegoed van Geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg, mindfulness én lichaamsbewustzijn (Gestalt), ombuigen van beperkende gedachten in bevrijdend denken en handelen (R.E.T. en NLP).

Begeleiding:

Anne Geerts, coacht en traint sinds ’94 ontwikkelingsgericht inzake communicatie, stress & timemanagement, persoonlijke & professionele effectiviteit, (innerlijk) leiderschap, conflicthantering en samenwerking. Daarnaast werkt ze in eigen praktijk en bij PTC/School4Power als psychotherapeut, burn out en loopbaancoach.

Data:

Vrijdag 13 september 2024 – 9u tot 16u30 – 195,00 euro
Vervolgdag voor wie reeds de basis heeft gevolgd (optioneel) op vrijdag 04 oktober 2024 – 09 tot 16u30 – 195,00 euro

Plaats:

In onze vestiging in Gentbrugge, Oude Brusselseweg 107.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.