12/10/2023 en 26/10/2023 – ICOBA-vorming: Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming verwerf je een theoretische basis rond omgaan met agressie, verbindende communicatie en nazorg. Aan de hand van eigen praktijkervaringen bespreken en oefenen we je vaardigheden om een herstelgesprek te voeren, individueel en in teamverband.

WANNEER EN WAAR
do 12 oktober 2023 en do 26 oktober 2023
Telkens van 09:30 - 16:30
Het Roze Huis – Draakplaats 1, Antwerpen - ingang via café Den Draak of via Grote Hondstraat

PROGRAMMA
Overal waar mensen samen werken, kunnen incidenten ontstaan.

Sommige incidenten kunnen hoog oplopen en monden uit in verbale of soms zelfs fysieke agressie. Als je zo’n incident niet voldoende afrondt, blijft het onderhuids sluimeren. Een oud conflict kan snel weer een broeihaard worden voor nieuwe frustraties.

Een herstelgesprek bij een geëscaleerd conflict of (repetitieve) agressie is dan ook altijd van onschatbare waarde.

Als leidinggevende is dit geen evidente opdracht. Enerzijds zijn er de individuele gesprekken met de betrokkenen. Daarnaast is er ook de impact binnen het team en je organisatie die je bespreekbaar dient te maken.

WERKVORM EN METHODIEKEN
We putten uit onze ervaring in omgaan met agressie en verbindende communicatie om je een basis theoretische inzichten te geven. Daarnaast krijg je heel wat praktische oefeningen aangereikt. Je kan je eigen praktijkervaringen bespreken en oefent actief de nodige vaardigheden.

We bieden een veilige omgeving waar open en oprecht kan gesproken worden, en creëren ruimte voor nieuwe inzichten en ervaringen.

VOOR WIE
Teamverantwoordelijken, leidinggevenden, verantwoordelijken voor nazorg bij incidenten, vertrouwenspersonen...
Deze training staat open voor iedereen die verantwoordelijk is voor de opvang van medewerkers of teams na een agressie-incident.

OVER DE LESGEVER
Elke Fierens is meer dan 20 jaar werkzaam als educatief medewerker bij Impuls vzw rond agressie, zowel rond aanpak als rond impact. Ze integreert het gedachtegoed van geweldloze communicatie in de kijk naar zorg en herstel na incidenten.

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/18945

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.