12/04/2021 - Online studiedag: "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills

Printervriendelijke versiePDF version

Inschrijven via: https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-studiedag-ik-ik-wil-het-zelf-ku...

Inhoud
In het pakket Ik, ik wil het zelf kunnen proberen we kinderen die hinder ondervinden in het zelfstandig functioneren te ondersteunen tijdens het aanleren van zelfzorg-activiteiten. ADL is een belangrijke factor van zelfstandigheid en autonomie. Je zelfredzaamheid bepaalt mede je maatschappelijke participatie. Bij kinderen kan dit betekenen dat ze kunnen participeren in het gezin, op school, in sportclubs en hun vriendengroep. Elk kind wil er bij horen, wil autonomie, betrokkenheid en zijn competenties aanspreken.

In de loop van de dag duiden we waarom dit pakket ontwikkeld is en waarop het gebaseerd is. Verschillende inzichten worden kort geduid: de zelfdeterminatietheorie (ZDT) (i.f.v. goede motivatie om op te brengen steeds weer hard te werken), het oplossingsgericht en coachend werken, het betrekken van de context, het hele systeem rond het kind. Veel aandacht gaat naar de de Kids’ skills-methode van Ben Furman. Deze streeft naar een meer cliëntgerichte en motiverende manier van werken met kinderen. Het kind staat centraal tijdens de opbouw van de therapie. Om kinderen optimaal te bereiken geven we hen en hun omgeving inspraak in het bepalen van de hulpvraag.

Ik, ik wil het zelf kunnen voegt deze elementen samen in één specifieke vorm van ADL-therapie.

Door wie?
Nathalie Vanassche
CAR Ter Kouter Deinze en VIVES Brugge
Ergotherapeut en gastdocent in de opleiding ergotherapie

Selket Willems
Ergotherapeut en klinisch psycholoog