12/04/2021 - Online studiedag - Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën

Printervriendelijke versiePDF version

Inschrijven via: https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-studiedag---het-topje-van-de-re...

Inhoud
Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich, maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat bemoeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden.

Tijdens deze studiedag verkennen we na een inleidend en kaderend deel de volgende situaties:

Zuivere wiskundetaal
Eenvoudige vraagstukken
Specifieke zoekstrategieën (heuristieken)
Voor ieder van deze aspecten werken we eenzelfde rode draad uit: eerst de taal en de context begrijpen, dan visualiseren en tot slot mathematiseren. En omdat kinderen gelukkig zo divers zijn, bespreken we telkens meer dan één oplossingsweg. Op die manier reiken we tools aan om vanuit een volledig overzicht keuzes te kunnen maken in functie van de evolutie van het kind dat voor u zit.

Door wie?
Hilde Heuninck
Logopedist