12 & 28 okt/ 23 nov & 14 dec, Praktijklabo Effectmeting, GENT

Printervriendelijke versiePDF version

Visie van waaruit gewerkt wordt
We vertrekken van het denkkader van EFQM en bekijken de organisatie in haar geheel. De focus ligt hierbij op het realiseren van de missie, waarden en strategische prioriteiten.
Indicatoren zijn gedragen en goed geïntegreerd met de processen in de organisatie.
We streven naar meerwaarde, gebruiksvriendelijkheid, eenvoud.

Op basis van de missie van de organisatie een set indicatoren creëren om de werking op te volgen.
Verkennen hoe deze indicatoren actief aan te wenden en hoe ze energie kunnen mobiliseren.
Ontdekken hoe indicatoren duidelijkheid bieden en zelfsturing bevorderen.

Theoretische achtergrond wordt beknopt en overzichtelijk gegeven zodat we er snel mee aan de slag kunnen.
De sessies bestaan vooral uit begeleidde denkoefeningen waardoor de deelnemers hun eigen systeem stap voor stap opbouwen, actieve participatie is dus cruciaal.
Goede praktijken, tips en tools van de deelnemende organisaties worden gedeeld.
Er zit tussen de verschillende sessies voldoende tijd voor huiswerkopdrachten.

Doelgroep: kwaliteitscoördinator, leidinggevende, beleidsmedewerker

Meer info: http://jo-in.be/vorming/praktijklabo-effectmeting

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.