11/12/2020 - Verdiepingsdag Excel

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/verdiepingsdag-excel_5916.aspx

Doelstellingen van dag 3

We leren de basis van twee belangrijke rapporteertechnieken.
· Wanneer de data uit diverse omgevingen komen van buiten Excel (datamodel)
Gegevens uit diverse andere omgevingen kunnen importeren in Excel. Verschillende lijsten kunnen combineren om draaitabellen te maken (leren werken met het datamodel).
· Wanneer de data zich al in Excel bevinden (dashboards)
Rapporten kunnen maken via dashboards in Excel (basisprincipes). Interactieve grafieken kunnen maken.

Importeren
· Het gebruik van Powerquery om te importeren in Excel.
· Het gebruik van Powerquery om te importeren in het datamodel.

Powerpivot
· Draaitabellen leren maken, gebaseerd op data in het datamodel.
· Het gebruik van Slicers
· Basis van DAX-formules

Dashboards-interactieve grafieken
· Tabellen samenvatten via DAX formules in Excel
· Maken van interactieve grafieken (met keuzelijsten, schuifbalken, voorwaardelijke grafieken…)

Syllabus inbegrepen.