11/03/2022 - Versterken van motivatie bij kinderen - Handvatten voor logopedisten om motivatie bij kinderen te versterken

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6526/versterken-va...

Inhoud
Deze workshop is specifiek voor logopedisten die ervaren dat kinderen en hun omgeving (ouders, leerkrachten, ….) weinig of niet gemotiveerd (meer) zijn. Wat kan je dan doen? Is het werken met beloningssystemen een goed idee? Welke alternatieven zijn er nog ? En hoe komt het dat het ene kind gemotiveerd blijft en het andere niet?

We vertrekken vanuit de Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (theoretische kadering) om vandaar een vertaalslag te maken naar de logopedische praktijk. Hoe kunnen we motivatie van kinderen en hun omgeving versterken/bevorderen in de logopedische setting?

Het is workshop onder logopedisten waar we elkaar inspireren, kijken naar wat al werkt én waar we nog kunnen groeien in het versterken van motivatie bij onze cliënten.

Door wie?
Anke Van Oevelen

Logopediste - docent Thomas More - loopbaancoach - freelance lesgever

Het Groeiatlier Vremde - www.hetgroeiatelier.be

Voor wie?
Logopedisten werkzaam met kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen

Over wie?
6 - 12 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.