1/03/2022 - Motorische problemen als gevolg van prematuriteit - Diagnostiek van motorische problemen na prematuriteit

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6264/motorische-pr...

Inhoud
Tijdens deze studiedag belichten we de multidisciplinaire diagnostiek van motorische problemen ten gevolge van prematuriteit. We gaan uit van de verschillen met de typische motorische ontwikkeling vanaf de geboorte tot de lagereschoolleeftijd. We gaan in op de neurologische oorzaken van deze motorische problemen en (kort) op de mogelijkheden van behandeling.

We werken met veel beeldmateriaal en houden de studiedag zo interactief mogelijk. Bij de filmpjes gaat het om het leren observeren en interpreteren van signalen. Het gaat dus om een theoretische uiteenzetting met nadien praktische toepassing via beeldmateriaal.

Door wie?
Nina Vens
Pediatrisch kinesitherapeut en Bobaththerapeute
Nina Vens doet motorisch onderzoek bij baby’s en jongere kinderen in het COS-UZ Gent. Hier ziet ze vooral kinderen die prematuur geboren zijn of problemen hadden voor, tijdens of kort na de geboorte. Daarnaast heeft ze een eigen groepspraktijk en werkt ze als lector aan de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de UGent, als gastdocente voor de opleiding Vroedkunde en als medelesgever in het postgraduaat Neurologische Revalidatie.

Griet Dewitte
Psychomotoor kinesitherapeute
Griet Dewitte onderzoekt in het COS-UZ Gent jonge kinderen (0-3 jaar) met ‘milde’ (eerder onzichtbare) motorische problemen zoals kinderen met DCD, ASS of ADHD. In het RCA-UZ Gent ziet ze kinderen tussen 3-12 jaar. Daarnaast werkt Griet in haar eigen praktijk, is ze lector aan de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de UGent, coördinator en medelesgever binnen het postgraduaat Psychomotorische Therapie bij kinderen (UGent) en freelance lesgeefster.

Dr. Ann Oostra
Kinderneurologe
Ann Oostra speelde een belangrijke rol bij de uitbouw van het COS-UZ Gent tot een belangrijk diagnostisch centrum in Oost- en West-Vlaanderen. Daarnaast zorgde ze voor de oprichting van het RCA (Referentiecentrum autismespectrumstoornissen) in het UZ Gent. Van 2007 tot 2014 werkte ze als medisch coördinator en kinderneurologe in het MFC Ten Dries te Landegem. Dr. Oostra geeft frequent lezingen over de genetische oorzaken van ontwikkelingsproblemen en over diagnostiek van motorische problemen, ASS, enz.

Voor wie?
Kinesitherapeuten met specialisatie pediatrie, artsen, ergotherapeuten

Over wie?
0-6 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.