1/03/2022 - Diagnostiek en behandeling van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een gehoorverlies

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6380/diagnostiek-e...

Inhoud
Deze studiedag richt zich op diagnostiek en behandeling van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een gehoorverlies. Dertig à veertig procent van de kinderen met een gehoorverlies heeft immers een bijkomende leer- en/of ontwikkelingsstoornis. Het probleem is dat ze vaak niet, verkeerd of te laat gediagnosticeerd worden zodat de aangepaste behandeling ook niet of te laat opgestart wordt.

In de voormiddag reiken we vooral wetenschappelijk onderbouwde informatie aan over de impact van de oorzaak van het gehoorverlies op eventuele bijkomende stoornissen en van auditieve deprivatie op leer- en ontwikkelingsstoornissen. We staan ook stil bij de diagnostiek van ASS bij een kind met een gehoorverlies.

Om te weten wat afwijkend is ten opzichte van een ‘normale’ ontwikkeling, moeten we natuurlijk eerst goed zicht hebben op de ‘normale’ ontwikkeling van een kind met een gehoorverlies. Hierbij bespreken we ook een aantal opvolgingsinstrumenten specifiek voor kinderen met gehoorverlies.

Na de middag gaan we enerzijds dieper in op differentiële diagnostiek bij kinderen met gehoorverlies (Hoe kunnen we hun sterke en zwakke leeraanleg in kaart brengen?). Anderzijds bespreken we een aantal praktische casestudies.

Iedere deelnemer wordt gevraagd vooraf een casus in te leveren. Gelieve deze ten laatste op 15/02 door te mailen naar jade.van.ransbeeck@sig-net.be.

De studiedag richt zich tot iedereen die betrokken is in onderwijs, revalidatie en begeleiding van kinderen met gehoorverlies.

Door wie?
Leo De Raeve PhD

Directeur ONICI, wetenschappelijk adviseur EURO-CIU en waarnemend voorzitter CIICA.
Leo is van opleiding psycholoog, maar behaalde tevens een diploma dovenleerkracht (gehoorgestoorden A) in Tilburg en doctoreerde in 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot doctor in de Medische Wetenschappen.
Van 1985-2002 was hij voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Psychodiagnostiek bij dove en slechthorende kinderen.

Voor wie?
Hulpverleners die werken met kinderen met een gehoorverlies.
Enige voorkennis rond kinderen met gehoorverlies is vereist.

Over wie?
0 tot 12 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.