10/09/2021, 24/09/2021 - ICOBA - Pesters in je groep. Hoe pak je dat aan?

Printervriendelijke versiePDF version

Code vorming: KOP-IC30
Data: 10/09/2021, 24/09/2021
Plaats: 9000 Gent, Geuzenhuis
Opleider: VIAC vzw

PROGRAMMA EN DOELSTELLINGEN
Pesten in de buitenschoolse kinderopvang blijft een oud zeer en is niet te onderschatten. Het welzijn van kinderen kan er ernstig onder lijden.
Hoe speel je hier als begeleider in de opvang op in? Jij bent voor kinderen de vertrouwenspersoon en ze verwachten dat je hen ondersteunt. Hoe ga je vanuit deze positie om met pestgedrag?

Inhoud
• definitie van pesten
• de partijen en rollen bij pesten
• mechanismen die een rol spelen bij pesten
• pestonderzoek
• hoe praten over pesten met kinderen?
• partners en materialen in de strijd tegen pesten

WERKVORM EN METHODIEK
Viac vzw werkt interactief:
• we gaan in op de ervaringen van de deelnemers
• we vragen concrete situaties aan de deelnemers
• we reflecteren rond de dagdagelijkse werking
• er is ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers onderling en de lesgever
In elke vorming zit:
• een theoretische uiteenzetting
• aanbreng van herkenbare voorbeelden
• reflectie in groep, met respect voor ieders referentiekader

VOOR WIE
kindbegeleid(st)ers, medewerkers buitenschoolse kinderopvang, opvoeders, maatschappelijk werkers.

OVER DE LESGEVER
Els Keyen is Licentiaat in de Criminologische wetenschappen en Maatschappelijk Assistent, optie Sociaal Cultureel Werk. Ze volgde bijkomend een postuniversitaire vormingscyclus ‘Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan’, U Gent, ‘Ernstige jeugddelinquentie; mythe of Realiteit’, VUB en behaalde een ‘Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid’, Technische Scholen Mechelen
Relevante werkervaring:
• Docent Syntra - (Kortrijk en Berchem)
• Stafmedewerker leerrecht - Stad Mechelen, dienst onderwijsondersteuning
• Vormingswerker/preventiewerker – CAW regio Vilvoorde vzw, JAC Vilvoorde
• Hulpverlener/vormingswerker – CAW Het welzijnshuis vzw

INSCHRIJVEN
https://www.icoba.be/aanbod?PreLoad=KO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.