Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

29/9, 6/10 & 13/10 - KOPP - Kinderen van ouders met psychische problemen - Gent 12.08.2022
17/11 vorming Gezonde Kost 09.08.2022
28/10/22 - Klinische toepassingen van yoga-houdingen en flows in de pediatrie 09.08.2022
27/10/22 - Divers-sensitief hulpverlenen: concrete handvatten en methodieken om mee aan de slag te gaan 09.08.2022
27/10/22 - Toepassing van het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model bij personen met dementie 09.08.2022
27/10/2022 -Introductie positieve psychologie in de logopedie 09.08.2022
27/10/22 - Autisme en pijn 09.08.2022
24/10/22 - Het biopsychosociaal model en ICF in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag 09.08.2022
24/10/22 - EuREKA - Train de trainer 09.08.2022
20/10 en 21/10/22 - Motiverende gespreksvoering bij kinderen en ouders/verzorgers 09.08.2022
18/10/22 - Opfrissingscursus EHBO 09.08.2022
18/10/22 - Participatie als basishouding: de gelijkwaardigheidsreflex 09.08.2022
17/10/22 - Basiscursus Sensory Profile (SP) - Sensorische informatie verwerken in alledaagse situaties 09.08.2022
Fysieke lezing: Mensen met autisme motiveren 01.08.2022
28/10/22 - overgang minderjarigen (PAB/MFC) naar meerderjarigenzorg (PVB) 29.07.2022
14/11/22 - bewindvoering van een PVB-budgethouder - online 29.07.2022
31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 18 april, 2 en 16 mei 2023 - Ethisch Referent | Ethiek op de werkvloer 19.07.2022
13/10, 27/10/2022 - Van veerkracht naar Bind-Kracht 14.07.2022
22/11, 1/12, 13/12/2022 - Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog 14.07.2022
14/10/2022 - Hedendaagse ontwikkelingspsychologische inzichten: opvoeding, hechting, emotieregulatie 06.07.2022
14/10/2022 - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 06.07.2022
14/10/2022 - De motorische ontwikkeling ondersteunen bij kinderen en jongeren met DCD 06.07.2022
13/10/2022 - Het model en de methode ‘de draad’ en de aanpak van ontwikkelingsproblemen 06.07.2022
10/10/2022 - Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext: met een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels 06.07.2022
07/10/2022 - Succesvol praten met een kind/jongere met autisme Praktisch aan de slag 06.07.2022
06/10/2022 - Door het lint: wat te doen bij een meltdown: technieken bij heftige woede-uitbarstingen 06.07.2022
04/10/2022 - Lezen en spellen met Taal in Blokjes - Een fonologische en evidence-based methode 06.07.2022
04/10/2022 - Het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden in de klas (8-12 jaar) 06.07.2022
17/10/2022 - Implementatie van ICF in Vlaanderen: state of the art - Brussel 06.07.2022
10/11/2022 - Symposium - Samen sterk in de ondersteuning van taalproblemen bij meertalige kinderen 06.07.2022
25/10/2022 - Symposium Insigt: technologie voor participatie en inclusie 06.07.2022
20/10/2022 - Symposium - Gehoorverlies bij kinderen: van impact tot aanpak 06.07.2022
16 november 2022 - Update-sessie Trainers AutismeBelevingsCircuit (volgens recente inzichten in autisme) - herwerkte materialen inbegrepen 27.06.2022
24 + 25 oktober 2022 - Trainers AutismeBelevingsCircuit (volgens recente inzichten in autisme) 27.06.2022
20 + 21 + 27 oktober (9u30 - 16u00) + 28 oktober 2022 - Training: sterkmaker in autisme 27.06.2022
13 oktober 2022 - Online lezing: Het voorspellende brein en autisme 27.06.2022
20 oktober 2022 - Labo Autismevriendelijkheid 27.06.2022
20 oktober 2022 - AutismeBelevingsCircuit (volgens recente inzichten in autisme) 27.06.2022
Rookvrije start. Praat met je cliënt over stoppen met roken 24.06.2022
11 december: Lotgenotencontact: Wereldlichtjesdag lichtritueel bij abortus 23.06.2022

Pagina's