08/10/2021 - Vestibulaire revalidatie: blikstabilisatietraining in de (pediatrische) praktijk

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6332/Vestibulaire-...)-praktijk

Hebt u er al eens bij stilgestaan dat u moeiteloos straatnaamborden kan lezen terwijl u wandelt? Daar is niet alleen een goed gezichtsvermogen, maar ook een adequate blikstabilisatie voor nodig. Dit laatste, het behoud van een stabiele blik tijdens (hoofd)bewegingen, wordt verzorgd door een ingenieus systeem: ons evenwichtssysteem.

Aandoeningen in dit systeem vragen een specifieke behandeling, bijvoorbeeld vestibulaire revalidatietherapie, die er onder meer op gericht is om de blikstabiliteit te optimaliseren. Uitgaande van de wetenschappelijke kennis over blikstabilisatietraining bij volwassenen beogen we met dit webinar, aan de hand van tips, casussen, illustraties en video’s, blikstabilisatietraining meer onder de aandacht te brengen bij zorgverleners die in contact komen met kinderen met (of een verhoogd risico op) evenwichtsproblemen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om kinderen met gehoorverlies, maar bijvoorbeeld ook prematuur geboren kinderen of personen met een verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met een probleem in het evenwichts-orgaan.

Het webinar geeft tips over hoe je evenwichtsproblemen kunt herkennen en reikt therapeuten handvatten aan om deze vorm van vestibulaire revalidatie te implementeren in de praktijk.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.