08/10/2021 - Bewegingsprogramma’s op kindermaat

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6273/Bewegingsprog...

Een goede basiskracht en uithouding zijn onmisbaar voor participatie in dagdagelijkse activiteiten, maar ook voor progressie in de therapie. Functionele training krijgt dan ook meer en meer een plaatsje in de pediatrische therapie.

Tijdens deze workshop gaan we praktisch aan de slag met oefenprogramma’s op basis van aangereikte casuïstiek. Je leert bewegingsprogramma’s ontwikkelen ter verbetering van kracht en uithouding voor zowel typisch als a-typisch ontwikkelende kinderen. We staan stil bij enkele praktische uitdagingen wanneer het gaat over training bij kinderen in individuele therapie, ouder-kindtherapie alsook groepstherapie. We overlopen verschillende aandachtspunten voor bepaalde doelgroepen (type 2, neurologische stoornissen,…) en reiken tips en tricks om de participatie en motivatie hoog te houden van zowel het kind als de context.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.