08/10/2021, 22/10/2021 - COBA - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de buitenschoolse kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Code vorming: KOP-IC29
Data: 08/10/2021, 22/10/2021
Plaats: 8800 Roeselare, TRAX
Opleider: VCOK

PROGRAMMA EN DOELSTELLINGEN
In de buitenschoolse opvang stellen kinderen soms gedrag waar begeleiders geen raad mee weten.
We zoeken naar vaardigheden voor begeleiders om hiermee om te gaan. We vertrekken vanuit een positieve kijk en benadering van kinderen. Hoe kunnen we een negatief sfeer en straffen vermijden? Hoe zorgen we voor een goede structuur, duidelijke regels en afspraken?
We staan stil bij het belang van sociale vaardigheden bij kinderen en het kunnen uiten van gevoelens.
We zoeken hoe deze pedagogische principes te gebruiken in de buitenschools kinderopvang.

WERKVORM
Interactieve werkvorm. Via oefeningen en uitwisseling van eigen ervaringen wordt de theorie toegelicht.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders van schoolgaande kinderen, IBO.

OVER DE LESGEVER
Karolien Van der Linden is maatschappelijk assistent van opleiding en freelance medewerker bij VCOK.

INSCHRIJVEN
https://www.icoba.be/aanbod?PreLoad=KO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.