08/06/2023 Veerkracht na rouw en verlies

Printervriendelijke versiePDF version

- De deelnemer weet wat ‘verlies’ in de ruimste betekenis voor hem of haar betekent.
- De deelnemer kan aan de slag gaan met enkele communicatieve vaardigheden en methodieken rond verlies.

Programma:
We nemen een dag tijd om te werken rond het thema ‘verlies’ in de ruimste betekenis. Dus niet alleen letterlijk afscheid nemen van het leven, maar ook het leren omgaan met vermindering van capaciteiten en draagkracht, het verlies van vertrouwen of het vertrouwde, of eender wat jij ervaart als verlies.
We onderzoeken war dat verlies betekent voor jou als zorgverlener, voor je cliënt/patiënt/bewoner, voor je team, afdeling of organisatie.
We exploreren in een zo veilig mogelijk kader welke impact dat verlies heeft of kan hebben op de betrokkenen. Hieraan erkenning geven, is een belangrijke eerste stap naar een plaats geven en loslaten, of omvormen tot iets dat bijdraagt tot meer levens- en arbeidsvreugde. Dan pas kunnen we kijken naar wijzen van aanpak, op weg naar nieuwe veerkracht. We zullen hiertoe enkele concrete communicatievaardigheden en methodieken aanreiken.

Doelgroep:
begeleiders, opvoeders, verpleegkundigen, zorgkundigen, leidinggevenden tewerkgesteld binnen PC319.01

Opleider:
Vormingscentrum Hivset vzw

Locatie:
'T BORRELHUIS, WITTE NONNENSTRAAT 28, HASSELT

Kostprijs:
Gratis

Meer info:
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/22580

Organisatie:
SF319.01 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.