07/11/2024 - Een sleutelrol voor executieve functies bij kinderen en jongeren: effectieve hulpverlening en onderwijs

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/7421/een...

Executieve functies (EF) vormen een overkoepelend begrip voor een verzameling van cognitieve vermogens die
ons in staat stellen om ons gedrag, emoties en gedachten doelgericht aan te sturen in ons dagelijks leven. EF
spelen een cruciale rol als voorspeller van sociaal-emotioneel functioneren en schoolprestaties, en dienen als
een fundamenteel mechanisme voor de ontwikkeling van verschillende problematieken, zoals ADHD en ASS.
Hoewel EF al geruime tijd de aandacht van hulpverleners trekken, heeft de interesse in deze functies recentelijk
een grote vlucht genomen, vooral binnen het onderwijs. Maar kunnen EF echt als de sleutel worden beschouwd
om problemen bij kinderen en jongeren aan te pakken?

Tijdens deze studiedag zullen we de meest recente inzichten over EF bespreken en proberen we antwoorden te
vinden op belangrijke vragen:

Hoe ontwikkelen EF zich? Is biologische rijping de enige factor of kunnen ouders, leerkrachten, leeftijdsgenoten en hulpverleners ook een rol spelen? Hoe kunnen we (zwakke) EF evalueren inverschillende contexten, zoals thuis, op school, tijdens het spelen, en in de hulpverlening?
Hoe bepalen we welke aanpak nodig is bij EF-gerelateerde problemen?
Wat is de juiste plaats voor EF-diagnostiek en - interventies in de aanpak van kinderen en jongeren met ADHD, ASS, lichte verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid of problemen met emotieregulatie?
Tijdens de middagpauze zal er een EF-demomarkt plaatsvinden om enkele succesvolle praktijkvoorbeelden te illustreren.

Voor wie?
Met een goed uitgebalanceerde mix van theoretische achtergrond en praktische toepassing richten we ons op zorgprofessionals in zowel de hulpverlening als het onderwijs.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.