07/07/2022 - Motorische problemen en fysieke activiteit bij kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6684/motorische-pr...

Inhoud
Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking vertonen vaak motorische problemen die relevant zijn voor de (kinesitherapeutische) praktijk. Daarnaast vertonen ze vaak lage niveaus van fysieke activiteit en fysieke fitheid.

Tijdens deze studiedag focussen we op twee aspecten. In de voormiddag geven we aandacht aan motorische vaardigheden/problemen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. We geven een state of the art overzicht van de wetenschappelijke literatuur. We staan in het bijzonder stil bij assessment en diagnostiek van motorische prroblemen in deze specifieke populatie.

In de namiddag bespreken we verschillende aspecten van fysieke activiteit in deze populatie. We kijken hierbij breed naar fysieke activiteit en bespreken zowel de effectiviteit en mogelijkheden van bewegingsinterventies als de barrières en valkuilen voor participatie.

Het doel van deze studiedag is om een theoretische uiteenzetting te geven over de huidige wetenschappelijke literatuur. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de inzichten vanuit de klinische praktijk.

Door wie?
Prof. dr. Tine Van Damme
Als Assistant Professor verbonden aan de Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie, Departement Revalidatiewetenschappen, KU Leuven.
Als psychomotorisch kinesitherapeut verbonden aan het Expertisecentrum Autisme, UPC Z.org KU Leuven.

Voor wie?
In eerste instantie richten we ons tot kinesitherapeuten die werken met personen met een verstandelijke beperking. Ook andere profesionele hulpverleners met interesse in dit onderwerp zijn welkom. We verwachten dat de deelnemers voldoende kennis hebben omtrent de pathologie.

Over wie?
6 tot 18 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.