06/10/2022 - Laat je school samenwerken met de buurt

Printervriendelijke versiePDF version

Ontdek hoe de schoolomgeving een rol kan spelen in onderwijs

>> Inschrijven: http://konekt.be/nl/r/1429

Ga van 'een school in de buurt' naar 'een buurt in de school' en betrek de schoolomgeving in het onderwijs.

Voor wie? Voor leerkrachten, directies en iedereen met een interesse in onderwijsvernieuwing. Programma Innovatief onderwijs gaat over leren in en rond de school, waarbij de school niet langer een geïsoleerde plaats is voor leerkrachten en leerlingen. In deze opleiding: Ontdek je hoe de hele buurt en zelfs de samenleving een rol kan spelen in het onderwijs en het opgroeien van kinderen. Maak je kennis met de vernieuwde Europese visie op onderwijs. Krijg je een inkijk in de onderwijsvernieuwende trajecten van Konekt. Ontdek je voorbeelden uit het ESF-project Hotspots voor Talent, waarin de brug wordt geslagen tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Na deze opleiding ga je naar huis met een rugzak vol grensverleggende kaders en concrete methodieken waarmee je in jouw school aan de slag kan. Onze visie: samen bouwen aan een inclusieve samenleving   In een mensenleven is het cruciaal om erbij te horen, om vanuit je talent deel te kunnen nemen aan de samenleving. Konekt streeft ernaar dat iedereen dezelfde kansen krijgt op vlak van leren, werken en vrije tijd. We ondersteunen verenigingen, bedrijven en overheden om hun drempels voor personen met een beperking weg te werken. Samen timmeren we aan een organisatiecultuur die verrijkend is voor alle betrokkenen.

Praktisch
Wanneer: 06/10/2022
Waar: Clemenspoort vzw, Overwale 3, 9000 Gent
Begeleider: Femke Houbrechts
Prijs: € 95.00 - Standaardprijs

>> Inschrijven: http://konekt.be/nl/r/1429

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.