06/07/2022 - Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6629/ouderbegeleid...

Inhoud
Ouders van kinderen met ADHD staan sterk ‘onder druk’. De druk van hun kind dat extra zorg, structuur, rust, hulp, grenzen… vraagt. De druk en verwachtingen op school. De druk van de omstaanders met een blik van ‘geef die maar een week aan mij’ of ‘bij mij zou het niet waar zijn’. De druk van de maatschappij om top-ouder te zijn.

Tijdens deze studiedag staan we stil bij de impact van een kind met ADHD op de opvoeding in het hele gezin. Veel ouders hebben daarbij nood aan (opvoedings)-ondersteuning.

Volgens de internationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van ADHD is oudertraining een belangrijke pijler in de behandeling van ADHD. Naast psycho-educatie vormt dit een noodzakelijk onderdeel van de behandeling. Bij voorkeur wordt deze begeleiding aangeboden in groep. We illustreren de opbouw van zulke oudertraining en werken onderdelen concreet uit.

Daarnaast gaan we dieper in op de ondersteunende rol van iedereen die met deze kinderen en/of hun ouder(s) werkt zodat kind én ouder wel-varen.

Door wie?
Ilse Dewitte
ADHD-expert West-Vlaanderen en UZ Leuven
klinisch orthopedagoog en gedragstherapeut

Ze is verbonden aan de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KULeuven. Ze werkt daarnaast in een privépraktijk in Brugge met kinderen, jongeren én hun ouders rond gedrags- en emotionele problemen. Verder is ze supervisor gedragstherapie, geeft ze tal van opleidingen en is ze de auteur van de survival-gids: Wat als je faalangst hebt?

Voor wie?
Hulpverleners, leerkrachten en zorgleerkrachten die in contact komen met kinderen met ADHD en hun ouders.

Over wie?
Alle leeftijden

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.