05/11/2020- Luisterhulpmiddelen: indicatie, evaluatie en terugbetaling

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/luisterhulpmiddelen-indicatie-evaluati...

Deze studiedag wil een duidelijk kader bieden bij de aanpassing van luisterhulpmiddelen bij o.a. personen met een auditieve beperking. Ook andere doelgroepen komen hiervoor in aanmerking wanneer de communicatie (in veelal slechte akoestische omstandigheden) moeilijk verloopt. Kristin Kerkhofs start met de voorstelling van de BIAP-aanbeveling rond dit thema: de aanpak wordt stap voor stap overlopen. Zowel de indicatiestelling, de selectie als de evaluatie van de luisterhulpmiddelen komen hierbij aan bod.

Omdat de akoestische omstandigheden meestal een belangrijke rol spelen in de nood van deze luisterhulpmiddelen gaat Johan Rijckaert vervolgens in op deze materie. Hij reikt ook interessante tools aan om een beter zicht te krijgen op de omgeving van de betrokken persoon.

Een live demonstratie van de luisterhulpmiddelen wordt gegeven door Jan de Sutter van de firma Phonak.

Tenslotte geeft Lenne Kerremans van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een overzicht van de luisterhulpmiddelen waarvoor men als persoon met een auditieve handicap een tussenkomst kan krijgen van het VAPH. Zowel de voorwaarden om als persoon met een handicap erkend te worden door het VAPH als aan welke voorwaarden er voldaan moet zijn om een tussenkomst te krijgen van het VAPH komen aan bod.