05/11/2020- Islamvisie op ontwikkelingsstoornissen

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/islamvisie-op-ontwikkelingsstoornissen...

Hoe kijkt men vanuit islam naar ontwikkelingsstoornissen? Wat zijn de voorschriften en hoe komen ze tot uiting in de praktijk? Hoe gaan moslimgezinnen, die naar Vlaanderen kwamen als gastarbeiders en die veelal laaggeschoold zijn met lage gezondheids-vaardigheden, om met kinderen met een ontwikkelingsstoornis? Hoe leg je deze generatie uit wat autisme is of een verstandelijke beperking?

Een duidelijk zichtbare beperking is begrijpelijk en bespreekbaar. Maar de beperking die niet zo zichtbaar is, zoals ADHD, autisme, een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen, daarvan is het moeilijk de oorzaak en de gevolgen uit te leggen. Ervaart men hen als een 'straf' of als een 'geschenk'? Welke plaats krijgen volwassenen en ouderen met een beperking? Zijn onze zorgvoorzieningen klaar om de zorgvraag vanuit deze gezinnen passend te beantwoorden?

Deze studiedag wil een beter inzicht geven in de visies op leven met een ontwikkelings-stoornis in gezinnen met een islamitische achtergrond. We bespreken ook hoe we een passende zorg kunnen bieden.