05/11/2020 -Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/autisme-in-het-gezin-aanpak-van-veelvo...

Het gezin is voor kinderen met autisme een uitdagende omgeving: ze worden er geconfronteerd met complexe sociale interacties, en emotionele en relationele dynamieken. Bovendien kunnen sommige gezinssituaties (bv. maaltijden) erg prikkelrijk zijn. En tenslotte wordt er van hen verwacht dat ze er oefenen met het onder de knie krijgen van belangrijke vaardigheden zoals zelfzorg, leren samenspelen en hun vrije tijd zinvol invullen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele kinderen met autisme thuis soms probleemgedrag vertonen.

Dat probleemgedrag kan heel verschillende vormen aannemen. Het staat ook niet op zichzelf, maar is ingebed in een patroon van reacties van de andere gezinsleden: er ontstaat een hele gezinsdynamiek en voor de behandeling is het belangrijk om zich op die hele dynamiek te richten en niet alleen op wat het kind met autisme doet.

Tijdens deze studiedag schetsen we eerst een algemeen kader om probleemgedrag bij kinderen met autisme te begrijpen. Nadien bespreken we acht herkenbare problemen en dynamieken die vaak voorkomen in gezinnen met een kind met autisme: zelfbepalend gedrag, weerstand tegen veranderingen, moeilijke aanpassing aan gezinsritmes, conflicten met brussen, het gezin als vluchtheuvel, splitsing in het gezin, pubers met autisme en ouders met autisme.