04/12/2020- Terugkomdag PROMPT

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/terugkomdag-prompt_5891.aspx

Tijdens deze terugkomdag worden de Motor Speech Hierarchy en de 4 niveaus van PROMPT herhaald. Het invullen van de Speech Analysis Observation, het opstellen van een behandelplan en het opzetten van een sessie wordt geoefend aan de hand van 2 casussen.

Daarnaast wordt er voldoende tijd voorzien om te oefenen op de PROMPT-techniek.

Verder wordt er behandelmateriaal gedemonstreerd en is er ruimte om vragen te stellen.