04/11/2021 - Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich, maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat bemoeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden.

Tijdens deze studiedag verkennen we na een inleidend en kaderend deel de volgende situaties:

Zuivere wiskundetaal
Eenvoudige vraagstukken
Specifieke zoekstrategieën (heuristieken)
Voor ieder van deze aspecten werken we eenzelfde rode draad uit: eerst de taal en de context begrijpen, dan visualiseren en tot slot mathematiseren. En omdat kinderen gelukkig zo divers zijn, bespreken we telkens meer dan één oplossingsweg. Op die manier reiken we tools aan om vanuit een volledig overzicht keuzes te kunnen maken in functie van de evolutie van het kind dat voor u zit.

Door wie?
Hilde Heuninck
Logopedist
www.hildeheuninck.be

Al meer dan 35 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.