04/11/2020 - Beroepsgeheim, familierecht en GDPR

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/beroepsgeheim-familierecht-en-gdpr-_58...

Op 3 augustus 2017 is de nieuwe wetgeving inzake de geheimhoudingsplicht in werking getreden.

Tijdens deze studiedag komt niet alleen deze wetswijziging aan bod, maar ook al de principes met betrekking tot het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht in het algemeen. Begrippen zoals meldingsplicht, zwijgrecht, spreekplicht en het verschil met ambtsgeheim worden niet uit de weg gegaan.

Het is de bedoeling dat, na een theoretische bespreking van de wetsartikels, concrete praktijkvoorbeelden worden aangebracht en deze vervolgens worden beantwoord.