04/07/2024 -Toolkit - Mijn draadjes 'doen zien' en 'zien doen'

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/7505/too...

Inhoud
Tijdens deze online studiedag maak je kennis met de inhoud, de werkwijze, de achterliggende kaders en de veelzijdige inzetbaarheid van de toolkit MIJN DRAADJES ‘DOEN ZIEN’ EN ‘ZIEN DOEN’. Deze toolkit bestaat enerzijds uit ‘Mijn Uniek Draadverhaal’, een veelzijdig interview met een laagdrempelige bevraging, en anderzijds uit ‘Mijn Draadjestheater’, een visuele ondersteuning en blikvanger die je zal ondersteunen om een kind/jongere ZICHZELF emotioneel te laten inschalen op een integratieve en dynamische manier. De accenten binnen elke draad worden verduidelijkt vanuit een individuele begeleiding van een kind/jongere. Alle onderdelen van de toolkit worden stapsgewijs overlopen alsook mogelijke reacties en gedragingen van kinderen en jongeren. Daarnaast wordt ook de connectie gemaakt (op maat van het kind/de jongere) met het lichaam, de prikkelverwerking en arousal-regulatie.

De tool kan gebruikt worden als beginsituatie, als intake, als evaluatiemoment, als psycho-educatie, bij duiding van functie van gedrag en de vertaalslag ervan, bij verdere ontwikkeling van het zelfbeeld en het fundamentele zelfvertrouwen.

LET OP! De prijs van de toolkit is NIET inbegrepen in het inschrijvingsgeld voor deze studiedag! Indien je dit wenst kan je de toolkit aankopen aan de introductieprijs van 130 € (in plaats van 150 €) via www.gaandeweg.info

Je hebt de toolkit niet nodig om deze online studiedag te kunnen volgen.

Door wie?

Karen Van Dyck

Psychomotorisch therapeut in privépraktijk - Psychotherapeute - Erkend auti- en gedragscoach - Leersteuncentrum ExpAnt (Voorheen GON-coördinatie type 3 - type 9) - Gastspreker bij verschillende organisaties

Voor wie?
Voor hulpverleners uit Centra voor Ambulante Revalidatie en aanverwante sectoren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, leerondersteuners en begeleiders in de zorg en onderwijs.

Over wie?
Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar

Praktisch
Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen.

Uurregeling van de dag:

9.00 - 12.00 uur
Je volgt deze online studiedag via het platform Zoom. Je krijgt op 3/07 een e-mail met een link naar de online studiedag en wat praktische informatie. Kreeg je op 3/07 om 14 uur nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met ons via info@sig-net.be.

Bij online vormingen vragen we om te werken met één toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. Meerdere deelnemers per toestel is niet toegestaan.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.