03/11/2021 - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Metend rekenen is een complex domein in de rekenwereld. Eerst en vooral steunt het sterk op het inzicht in onze getalstructuur, met dat grote verschil dat nu iedere maateenheid als eenheid kan fungeren. Niet eenvoudig voor kinderen die het lastig hebben met rekenen. Maar daarnaast worden ze ook geacht de verhoudingen tussen de verschillende maateenheden te vatten en wakker te blijven voor de specifieke realistische contexten waarin deze elementen zich voordoen. Aan de andere kant is meetkunde één van de meest talig gerichte rekendomeinen met een eigen vocabularium. Rekenzwakke kinderen hebben het vaak op beide domeinen lastig, maar dispensaties zijn slechts in beperkte mate mogelijk. De verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het berekenen van omtrekken, oppervlakten, gewichten of tijdsduur.

Tijdens deze studiedag bekijken we in een eerste deel hoe we kinderen kunnen helpen op inzichtelijke wijze om te gaan met de enkelvoudige maateenheden en met het complexe gegeven van de tijd. Vervolgens bespreken we de gecombineerde oppervlakte en inhoudsmaten. Op het gebied van meetkunde zien we hoe ook rekenzwakke kinderen de complexe woordenschat rond lijnen, vlakke figuren en lichamen kunnen linken aan de realiteit en ze actief kunnen hanteren in realistische situaties. We geven uiteraard ook tips om de inzichten speels in te oefenen.

Door wie?
Hilde Heuninck
Logopedist
www.hildeheuninck.be

Al meer dan 35 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.