03/11/2020 - Online workshop - PROMPT 2: van techniek naar interventie

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-workshop---prompt--van-techniek...

In deze driedaagse workshop leren logopedisten meer over de techniek van PROMPT. We gaan in op het stellen van individu specifieke doelen die passen in de PROMPT-filosofie. De logopedist leert PROMPT te gebruiken in de logopedische behandeling van zowel kinderen als volwassenen, met aandacht voor de transfer en generalisatie van het geleerde. De nadruk tijdens de workshop ligt op kinderen, maar het geleerde kan ook worden toegepast op volwassenen.

Na afloop van deze workshop kan de deelnemer:

de PROMPT principes en techniek beschrijven en toepassen.
Parameter, Syllable, Complex en Surface PROMPTs differentiëren en
toepassen bij diverse spraakproductieproblemen.
de drie bewegingsvlakken beschrijven en aangeven hoe deze
in de PROMPT- behandeling ingezet worden.
meetbare doelen opstellen die passen bij de individuele cliënt en
diens communicatieve mogelijkheden
een behandelplan opstellen waarbij de spraakmotorische doelen
een verbinding leggen tussen de spraak, de taal en de sociale interactie.

Deze vorming gaat online door via Zoom. Op vlak van inhoud en didactiek is deze vorming identiek hetzelfde als de live vorming. Er is één belangrijk verschil: u hebt een persoon nodig uit uw bubbel of een aangepast poppenhoofd om de technieken te kunnen oefenen en toepassen. Hou hier zeker rekening mee.