02/11/2021 - Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren met autisme

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Soms zijn kinderen en jongeren met autisme gebaat bij psychologische begeleiding. Die begeleiding heeft uiteraard niet als doel om autistische basisdeficits of de autistische zijnswijze te behandelen, maar om kinderen en jongeren te helpen om de gevolgen van hun autisme beter te hanteren. Door hun communicatieve beperkingen, afwijkende informatieverwerking en verschillen in hoe ze relaties opbouwen en beleven, is dat echter allesbehalve vanzelfsprekend: zelfs ervaren therapeuten bijten hun tanden hierop soms stuk en ook jongeren met autisme beleven lang niet elk therapiegesprek als een helpende ervaring.

Tijdens deze studiedag reiken we hulpverleners – na een analyse van de valkuilen – concrete technieken aan om zowel de gebruikte gesprekstechniek (hoe) als de besproken gespreksinhouden (waarover) aan te passen aan kinderen en jongeren met autisme. De klemtoon ligt daarbij op normaal begaafde en licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren met autisme. We voorzien tijd om vragen van deelnemers over concrete casussen te bespreken.

Door wie?

Wilfried Peeters is psycholoog en werkt bijna dertig jaar in de autismehulpverlening, waarvan het grootste deel in het expertisecentrum autisme van het UZ Leuven. Momenteel werkt hij voor een mobiel kinderpsychiatrisch team van het UPC KU Leuven (yuneco combi) en is hij als lector verbonden aan de bachelor-na-bacheloropleiding autisme van de AP-hogeschool in Antwerpen. Recent publiceerde hij bij uitgeverij Garant het boek “Autisme en probleemgedrag: naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving”.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.