02/11/2021 - Jongeren, sociale media en games - Handvaten voor de hulpverlener

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Sociale media en games zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van adolescenten en jongvolwassenen. Dit leidt bij een heel aantal van hen tot excessief smartphone- gebruik of gaming dat interfereert met sociale relaties, school en het functioneren in brede zin. Toch is het als hulpverlener niet altijd gemakkelijk om te weten welk type gebruik nu normaal is en wanneer het uit de hand loopt.

Tijdens deze studiedag gaat Ernst Koster eerst in op de theoretische achtergrond van problematisch gamen en socialemediagebruik, waarbij we pleiten voor een genuanceerde kijk op deze gedragingen. We geven een beknopte update over het wetenschappelijk onderzoek naar beide concepten. We bieden handvaten om na te gaan of smartphone- gebruik of gaming al dan niet problematisch is. Hierbij legt Lien Faelens uit waarop je als hulpverlener moet letten bij het gebruik van sociale media zoals Facebook en Instagram. Simon De Winter gaat vervolgens in op de diagnostiek en behandeling van problematisch gamen, waarvoor hij een specifiek programma ontwikkelde.

Er is zowel een theoretische uiteenzetting alsmede casusbeschrijvingen en praktische toepassingen.

Door wie?
prof dr. Ernst Koster
Universiteit Gent
Hoogleraar, gedragstherapeut

dr. Lien Faelens
CGG Waas en Dender
Gedragstherapeut i.o.

dr. Simon De Winter
Praktijk De Burcht
Gedragstherapeut

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.